Over

Bio

Jeroen is een onafhankelijk innovator, adviseur en docent. Hij help organisaties te profiteren van de netwerk economie door het ontwikkelen en in samenhang brengen van bedrijfsmodellen, bedrijfsprocessen en nieuwe technologie.

Jeroen bereikt concrete innovatie, door grote ideeën en trends te vertalen naar concrete use cases, die vandaag al zowel haalbaar als relevant zijn. Hij past exploratieve technieken toe voor en met zijn klanten, zowel vroeg in ontwikkelingen als parallel aan al gestarte conventionele implementatie projecten.

Hij is in staat beeldend te communiceren over nieuwe ideeën met een breed publiek, waaronder klanten, industrie partners, academische partijen en interne medewerkers. Hij publiceert en presenteert regelmatig over zijn werk in zowel academische als professionele communities. Een volledige lijst van publicaties is beschikbaar op http://www.vangrondelle.com.

Een volledig CV is ook beschikbaar, op dit moment alleen in het Engels.

Contact

Jeroen van Grondelle Digital Ecosystems
Bilderdijklaan 18
1215BN Hilversum

Telefoon:
Mail:
Kamer van Koophandel: 

Algemene Voorwaarden

Ik hanteer de volgende Algemene Voorwaarden.