Diensten

Advies

Ik kan u ondersteunen met advies over (de samenhang tussen) uw bedrijfsmodellen, bedrijfsprocessen en technologie. Voorbeelden van concrete vraagstukken zijn:

  • Proces ontwerp en -architectuur, bijvoorbeeld in situaties waar veel partijen willen samenwerken;
  • Veranderingen in uw business model, en de gevolgen die dat heeft voor uw samenwerking met klanten en partners;
  • Vertalen van regelgeving en beleid naar processen die uitvoerbaar zijn, voor mensen en systemen;
  • Het invoeren van een bedrijfsregel aanpak, bijvoorbeeld gebaseerd op Business Rules Management of Enterprise Decision Management aanpakken en hulpmiddelen;
  • De mogelijkheden (en onmogelijkheden) van nieuwe technologieën, zoals Big Data, en Gamification, en hoe die passen in uw bedrijfsvoering.

Exploratie

Veel uitdagingen hebben baat bij een exploratieve aanpak, waarin bijvoorbeeld in een Living Lab, mogelijk oplossingsrichtingen vroeg worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Door veel verschillende belanghebbenden te laten deelnemen in zulke trajecten, hebben de oplossingsrichtingen die daaruit naar voren komen een breed draagvlak.

Exploratieve projecten kunnen vroeg in het proces plaatsvinden, maar ook goed parallel aan grote, conventionele projecten.  In zulke situaties helpen ze het grote plaatje scherp houden en maken het mogelijk de gekozen oplossingsrichting blijvend te evalueren bij veranderende omstandigheden.

logo_ngi SIG Future Center

Educatie

Ik ben actief in het onderwijs op mijn expertisegebieden. Ik geef regelmatig colleges in het hoger onderwijs en begeleid studie projecten en afstudeerders. Dat biedt me de mogelijkheid real-world casussen en ontwikkelingen aan te bieden aan studenten, en tegelijk bedrijven in contact te brengen met slimme, jonge studenten met een frisse kijk op problemen en oplossingen.

Daarnaast ben ik beschikbaar voor het geven van bedrijfstrainingen aan professionals op terreinen als BPM, BRM en EDM.

logo_uva

logo_hu